DEEL I: WAT IS DE INTUITIEVE ENCYCLOPEDIE ?//

Naar verluid zijn er schippers in de Pacifische Oceaan, en ook wel in andere zeeën, die het vermogen hebben ontwikkeld om ‘s nachts op open zee, als de wind enigszins draait of de golfslag toeneemt, wakker te worden om te zien of er iets moet worden aangepast. En wat te denken van het simpele feit waar wijlen Steve Jobs zich altijd op voorop liet staan, namelijk dat aan het lanceren van de Ipad geen marktonderzoek vooraf ging maar dat de ontwikkeling ervan zijn grondslag had in een vermoeden dat later uitvoerig werd bevestigd. Of tenslotte het beroemde voorbeeld van Stanislav Petrov, de Sovjetofficier die tijdens de Koude Oorlog in het midden van de nacht het signaal op zijn scherm kreeg dat de Verenigde Staten vijf kernraketten hadden gelanceerd hetgeen hem er eigenlijk toe verplichtte ook kernraketten terug te sturen. Tegen alle protocollen in besloot hij, op basis van een ongegrond vermoeden, dat het hier waarschijnlijk een vals alarm betrof, een beslissing die later terecht bleek te zijn en die het lot van de wereld zeer ten goede heeft gekeerd.

Al met al blijkt het leven van de mensen doorweven met raadselachtige strengen en ligt de geschiedenis bezaait met onbegrepen kwesties die de verbeelding eindeloos kunnen prikkelen. Doorgaans treffen we deze verhalen aan in voetnoten en terzijdes, prikkelende quotes en faites-divers maar haast nooit werd er een poging gedaan om deze essentiële informatie te bundelen en haar waarde en schoonheid in het centrum te stellen. De Intuïtieve Encyclopedie is zo’n poging.

Het woord Encyclopedie komt van het Grieks Enkyklios Paideia en betekent zoveel als ontwikkeling. Diderot en Alembert beoogden in de 18e eeuw de ontwikkeling van het werkelijke en het in kaart brengen van de objectieve kennis, naast een aantal impliciete politieke doelen die pas naarmate het  25-jarige project vorderde duidelijker werden. Grofweg 250 jaar later kunnen we stellen dat de beweging die met die Encyclopedie werd ingezet weliswaar niet voltooid is – er wordt immers iedere dag nieuwe kennis aangeboord – maar wel op een punt is gekomen waar de toegang tot kennis groter is dan ooit  te voren en misschien in zekere zin zelfs te groot. Hoe dan ook ligt de nadruk van de huidige kennisproductie over het algemeen op wat we weten en wat we denken objectief te kunnen vaststellen. De Intuïtieve Encyclopedie ontkent de waarde van objectieve kennis niet maar richt zich eerder op het in kaart brengen van wat we niet weten en begrijpen maar waarvan we toch met zekerheid kunnen vaststellen dat het er is.

Schoonheid, in het specifiek de schoonheid van de verwondering, de paradox en het detail, is de leidraad van de Intuïtieve Encyclopedie. Er wordt zoveel als mogelijk gepoogd om hierbij de zogeheten waarheid geen geweld aan te doen maar zoals in iedere vorm van kennisproductie wordt er een invalshoek gekozen, een nadruk en kan er geen compleetheid worden gegarandeerd. Waar compleetheid en objectiviteit in de meeste wetenschappen toch worden nagestreefd, streeft de Intuïtieve Encyclopedie enkel schoonheid na.

De strategieën van de Intuïtieve Encyclopedie zijn meervoudig, literair en niet aan een persoon gebonden. Het project staat open voor wie de Encyclopedie als forum wil gebruiken maar is niet open source op de manier waarop bijvoorbeeld Wikipedia dat is. Stijl is hiervoor de reden. Wie voor de Intuïtieve Encyclopedie wil schrijven moet in eerste instantie kunnen schrijven. Schrijvers met bijdragen worden uitgenodigd contact op te nemen.

Wat op dit moment nog een website is zal zijn weg vinden in het theater en later ook tot een gedrukte uitgave moeten leiden waardoor de hier in de marge verzamelde kennis een rol in de werkelijkheid zal kunnen spelen. Wat hiervan de resultaten zullen zijn en of de Intuïtieve Encyclopedie over 250 jaar nog in enige vorm zal bestaan is ongewis zoals dat met de toekomst in zijn algemeenheid het geval is.

Mvg
Alexander Nieuwenhuis

20-10-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s